Reklama
Słowackie góry Słowackie góry Słowackie góry
StrážniceStrážniceStrážnice


Strażnica (Strážnice)


Miasto wspominane już w roku 1086 jako bogate miasto targowe, chronione grodem wodnym. Z pierwotnych szańcy miejskich obecnie dochowały się tylko trzy bramy. W 17. stuleciu zostali powołani do Strażnicy piaryści, i miasto tak stało się wybitnym ośrodkiem kulturalnym. Cetrum Strażnicy jest zabytkowe. Tutejszy zamek, który powstał w miejscu pierwotnego grodu, był od 15. stulecia kilkukrotnie przebudowywany. Przy zamku znajduje się park angielski, który obecnie jest sceną słynnych Strażnickich uroczystości etnograficznych. Do następnych zabytków architektury należy tu kościół piarystyczny Panny Marii z 18. stulecia oraz przyległy kompleks byłego klasztoru. W Strażnicy również znajduje się skansen z budowlami wiejskimi południowo-wschodnich Moraw.
 


Strażnice
 
Zamek  Zakwaterowanie Luhaczowice
  Zakwaterowanie Pozlowice
 

TOPlist